VSN Vrij Sociaal Nederland, vrijensociaal Nederland , vrijensociaal rudy deighton, vrij en sociaal

Nooit eerder was het belangrijker om voor de toekomst van onze kinderen te kiezen.

https://vrijensociaal.nl

VSN Vrij & Sociaal Nederland, vrijensociaal nederland, Rudy Deighton, Delta Media

VSN is een burgerbeweging, die de politiek weer bij de burger brengt. En de burger weer in de Eerste en Tweede Kamer.

De verantwoordelijkheid voor een beter Nederland voor onze (klein)kinderen ligt bij ons, bij jou, bij ons allemaal. Sluit je aan en word lid, dat is beter voor iedereen.

Nooit eerder was het belangrijker om voor de toekomst van onze kinderen te kiezen.

Deze partij is het initiatief van drs. L.T.C Filippini, voormalig oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First. De heer Filippini zal optreden als partijleider en secretaris van het partij bestuur. Binnen het bestuur zijn daarnaast mede oprichters mevrouw A.J.L.B. Zeven als voorzitter en de heer S.M. Noordhoek als penningmeester benoemd.

Deze brede maatschappelijke middenpartij zal zich richten op een viertal speerpunten;
• Het terugbrengen van de menselijke maat en vrijheid in de samenleving vanuit een sterke rechtstaat
• Het centraal stellen van de burger in het beleid van de overheid
• De burger weer aan zet in de (politieke) besluitvorming middels directe participatie en democratie
• Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ondernemerschap in de samenleving

Wij geloven in:
Een vrije en menselijke samenleving
Vanuit liefde, vertrouwen en vrijheid in verbondenheid. Interactie vanuit eigen verantwoordelijkheid en geborgd in de rechtstaat.

Politiek voor de burger
De burger centraal en weer aan zet. Via onder andere burgerparticipatie en directe democratie.

En een politiek die weer transparant en dienstbaar is en af wil worden gerekend op haar resultaten.

Overheid weer voor de burger
Een dienstbare en transparante overheid. Zuinig en effectief.

Praktisch en onderbouwd. Helder en zakelijk.

Ruimte voor geluk en succes
Initiatief en ondernemerschap als onmisbaar deel van een vitale samenleving.

Oog voor de waarde van vakmanschap en ervaring.

Een samenleving met zelfstandige, verantwoordelijke burgers wiens talent en ontwikkeling we maximaal stimuleren.

Vrij & Sociaal Nederland wil met een positieve vernieuwingsagenda weer idealen en perspectief leidend laten zijn in Nederland. Voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Voor een menselijke samenleving in een tijd van technocratische agenda’s.

https://vrijensociaal.nl

 

Spring naar toolbar